Natuurpunt... en de afdeling Ronse

Natuurpunt wil meer natuur! 

Natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard.

Natuurpunt wil betere natuur! Door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.

Natuur voor iedereen! Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.

Geen groene eilandjes in een ecologisch rampgebied! Natuurpunt plaatst haar werking in een brede maatschappelijke context. Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom staat Natuurpunt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde. 

In Ronse : 

Via onderstaande links vind je informatie over de reservaten in Ronse, met name het Bois-Joly en Pyreneeën-Tombele. Het eerste kan je bezoeken met een gids, het tweede is ten dele (op de oude spoorbaan, ook wel "het wandelpad" genoemd) vrij toegankelijk. Kijk zeker ook naar onze activiteitenkalender om te zien wanneer er geleide wandelingen plaatsvinden !