Pyreneeën-Tombele

Typisch Vlaamse Ardennenlandschap met verspreide kleine bossen, open kouters en weiden. Vlaamse Ardennen betekent hellingen en bronnen, beekjes en kwelzones, en droge beboste “bergen”. De grond is meestal vruchtbaar (leem), daarom krijg je in de bossen een uitbundige voorjaarsflora met uiteraard de overheersende wilde hyacinth op de iets drogere stukken, maar ook soorten van onvruchtbare of nattere bodems:  eenbes en slanke sleutelbloem, dotterbloem en reuzepaardestaart. Deze flora is op zijn best in april. De vereniging bezit ook enkele zeer natte weiden met vele poelen waar alpenwater- en vinpootsalamander leven. In het elzenbroekbos broedt de kleine bonte specht en hier komen ’s winters massa’s sijsjes hun voedsel zoeken.


In de loop der jaren heeft zich rond de oude spoorwegbedding een zeer gevarieerde fauna en flora ontwikkeld. Meer dan 240 plantensoorten komen hier voor. De afwisselende omgeving is een ideale biotoop voor zoogdieren als egels, vossen, en wezels. Maar ook de vuursalamander, de bruine kikker en de gewone pad leven langs het wandelpad.

Grootte: 170 ha waarvan 36 ha als natuurreservaat door Natuurpunt beheerd.

Beginpunt : Parking, Mgr. Beylsstraat, Ronse


Toegankelijkheid : 
Deelgebied Pyreneeën is vrij toegankelijk op het wandelpad. Deelgebied Tombele alleen op een wandeling met natuurgids. 
Honden aan de leiband 

Meer info
Philippe Moreaux, 055-21 88 87 
Roland Werbrouck, 055-23 92 08
Dirk Verroken 055-21 37 97

Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld Project 6667 Tombele-Pyreneeën. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

(Bron : Natuurpunt.be)